Σημαντικά Συμπεράσματα Έρευνας για τα Εθελοντικά Όρια Καταθέσεων

Το επιστημονικό περιοδικό «Cyberpsychology, Behavior and Social Networking» δημοσίευσε μία έρευνα πάνω στα εθελοντικά όρια καταθέσεων και κατά πόσο αυτά επιδρούν στα μακροπρόθεσμα έξοδα των παικτών στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

Stoiximan banner Paikse Nomima 2

Η έρευνα μελετά την αποτελεσματικότητα των εργαλείων υπεύθυνου στοιχηματισμού, με τα οποία οι παίκτες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα όρια στα ποσά που ξοδεύουν στα τυχερά παιχνίδια ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 49.500 ανώνυμους παίκτες, οι δραστηριότητες των οποίων καταγράφηκαν για περίοδο ενός έτους.

Ο στόχος της έρευνας ήταν να μελετήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής από πλευράς παικτών, εθελοντικών ορίων καταθέσεων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τους παίκτες που έπαιζαν περισσότερο, αυτοί που είχαν θέσει εθελοντικά όρια καταθέσεων στον λογαριασμό τους, έναν χρόνο αργότερα έπαιζαν αρκετά πιο συγκρατημένα, καταθέτωντας σημαντικά μικρότερα ποσά σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν βάλει όρια, αποδεικνύοντας την θετική επίδραση των ορίων στον περιορισμό της παρορμητικής συμπεριφοράς.

Η επίδραση των εθελοντικών ορίων καταθέσεων είναι θετική και για τις εταιρείες που παρέχουν διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, καθώς βοηθούν μακροπρόθεσμα στην διατήρηση ενεργών παικτών.

Πότε λειτουργούν θετικά τα Εθελοντικά Όρια Καταθέσεων

Οι παίκτες του δείγματος χωρίστηκαν σε 10 γκρουπ, ανάλογα με τα ποσά που ξοδεύουν στα τυχερά παιχνίδια.

Novibet Banner To kazino anebainei epipedo me nea efarmogi

Παρατηρήθηκε ότι ο όγκος παιχνδιού αυξανόταν αναλογικά με την ηλικία, αλλά αυτό είναι σχετικά αναμενόμενο, αφού συχνά το εισόδημα των ανθρώπων αυξάνεται όπως προχωράει η επαγγελματική ζωή τους.

Οι παίκτες που ανήκαν στο ανώτατο από τα 10 γκρουπ, αυτοί δηλαδή με τον μεγαλύτερο όγκο παιχνιδιού, είχαν μέση ηλικία τα 37 χρόνια, ενώ οι παίκτες που ανήκαν στο κατώτατο γκρουπ εξόδων στα τυχερά παιχνίδια είχαν μέση ηλικία τα 33 χρόνια.

Michael Auer 600x600
Michael Auer, PhD

Η έρευνα βρήκε ότι το ποσοστό των παικτών που βάζουν εθελοντικά όρια απωλειών αποτελούν το 1,3% του συνόλου των παικτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 9,07% των παικτών, ένα ποσοστό που συμφωνεί με παλιότερες έρευνες στο θέμα. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάποια σχέση φύλλου με το ποσοστό των παικτών που θέτουν εθελοντικά όρια απωλειών.

Ένας από τους δευτερεύοντες στόχους της έρευνας ήταν να εξετάσει κατά πόσο η εθελοντική εφαρμογή ορίων ήταν πιο αποτελεσματική για τους παίκτες που ξοδεύουν μεγαλύτερα ποσά στα τυχερά παιχνίδια. Όπως παρατηρούν οι ερευνητές, όσο μεγαλύτερα ποσά ξοδεύει κάποιος, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει προβληματική συμπεριφορά απέναντι στα τυχερά παιχνίδια.

Η θέσπιση ορίων φάνηκε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται από τους παίκτες που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτούς που ξοδεύουν τα λιγότερα.

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι εταιρείες που προσφέρουν τυχερά παιχνίδια θα πρέπει να προσπαθούν να ελέγξουν την προβληματική συμπεριφορά των παικτών. Αυτό ισχύει γιατί το όφελος για τις εταιρείες είναι η μακροπρόθεση διατήρηση των παικτών και αυτό δεν επιτυγχάνεται με παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική συμπεριφορά και σταματούν να παίζουν μετά από κάποιο διάστημα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι από τους παίκτες που αποτελούσαν το ανώτατο 10% του δείγματος με τα περισσότερα έξοδα σε τυχερά παιχνίδια, αυτοί που έθεσαν εθελοντικά όρια καταθέσεων, παρουσίασαν σημαντική μείωση στα ποσά που ξόδευαν.

Η θέσπιση ορίων φάνηκε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται από τους παίκτες που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτούς που ξοδεύουν τα λιγότερα.

Mark D Griffiths 400x400
Mark D. Griffiths, PhD

Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό συμπέρασμα, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, καθώς η ομάδα ανθρώπων που ξοδεύει τα μεγαλύτερα ποσά στα τυχερά παιχνίδια είναι πιο πιθανό να εμπεριέχει άτομα με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης προβληματικής συμπεριφοράς.

Οι παίκτες που ανήκαν στα γκρουπ του δείγματος με τα χαμηλότερα έξοδα σε τυχερά παιχνίδια και έθεταν εθελοντικά όρια, στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έφταναν αυτά τα όρια, ξοδεύοντας πολύ μικρά ποσά στα τυχερά παιχνίδια. Το ποσοστό των παικτών που επωφελήθηκαν από τα εθελοντικά όρια ανάμεσα σε αυτούς τους παίκτες ήταν μόλις 0,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το γκρουπ των παικτών με τα περισσότερα έξοδα στα τυχερά παιχνίδια, ήταν 2,9% .

Οι εταιρείες πρέπει να προωθούν τα εργαλεία υπεύθυνου στοιχηματισμού και να βοηθούν τους παίκτες να διατηρούν το παιχνίδι τους εντός των οικονομικών τους δυνατοτήτων, παραμένοντας ενεργοί παίκτες μακροπρόθεσμα.

Μια παλιότερη αντίστοιχη έρευνα είχε βρει ότι η μείωση στον χρόνο παιχνιδιού και στα έξοδα των παικτών που έθεταν εθελοντικά όρια, εμφανιζόταν αμέσως, με τα οφέλη να είναι ορατά από τις πρώτες ημέρες της εφαρμογής των ορίων.

Εθελοντικά Όρια Καταθέσεων: Συμπέρασμα

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εθελοντική θέσπιση ορίων στα ποσά που ξοδεύει ο παίκτης στα τυχερά παιχνίδια είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο υπεύθυνου παιχνιδιού για τους παίκτες που ξοδεύουν τα μεγαλύτερα ποσά στα τυχερά παιχνίδια. Τα ποσά που έπαιζαν μειώθηκαν δραστικά κατά τη διάρκεια των 12 μηνών της έρευνας.

Τα ευρήματα στηρίζουν τα συμπεράσματα μιας πρόσφατης έρευνας σε δείγμα 175.000 παικτών, που δείχνουν ότι οι παίκτες που θέτουν όρια, παραμένουν σε μεγάλο ποσόστο ενεργοί παίκτες 12 μήνες αργότερα, σε αντίθεση με αυτούς που δεν έθεταν όρια.

Τα συμπεράσματα αυτών των δύο ερευνών δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εταιρείες πρέπει να προωθούν τα εργαλεία υπεύθυνου στοιχηματισμού και να βοηθούν τους παίκτες να διατηρούν το παιχνίδι τους εντός των οικονομικών τους δυνατοτήτων, παραμένοντας ενεργοί παίκτες μακροπρόθεσμα.

 Η έρευνα έχει τίτλο "The Effects of Voluntary Deposit Limit-Setting on Long-Term Online Gambling Expenditure" («Η επίδραση της Εθελοντικής Θέσπισης Ορίων Καταθέσεων στα Μακροπρόθεσμα Έξοδα σε Διαδικτυακά Τυχερά Παιχνίδια»), των Michael Auer, PhD, Niklas Hopfgartner, MSc, Mark D. Griffiths, PhD και μπορείτε να την διαβάσετε εδώ