13 Φεβρουαρίου, 2020

Eπιστημονική έρευνα για τα εθελοντικά όρια καταθέσεων

Το επιστημονικό περιοδικό «Cyberpsychology, Behavior and Social Networking» δημοσίευσε μία έρευνα πάνω στα εθελοντικά όρια καταθέσεων και κατά πόσο αυτά επιδρούν στα μακροπρόθεσμα έξοδα των παικτών στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

Η έρευνα μελετά την αποτελεσματικότητα των εργαλείων υπεύθυνου στοιχηματισμού, με τα οποία οι παίκτες μπορούν να θέσουν συγκεκριμένα όρια στα ποσά που ξοδεύουν στα τυχερά παιχνίδια ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 49.500 ανώνυμους παίκτες, οι δραστηριότητες των οποίων καταγράφηκαν για περίοδο ενός έτους.

Ο στόχος της έρευνας ήταν να μελετήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής από πλευράς παικτών, εθελοντικών ορίων καταθέσεων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τους παίκτες που έπαιζαν περισσότερο, αυτοί που είχαν θέσει εθελοντικά όρια καταθέσεων στον λογαριασμό τους, έναν χρόνο αργότερα έπαιζαν αρκετά πιο συγκρατημένα, καταθέτωντας σημαντικά μικρότερα ποσά σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν βάλει όρια, αποδεικνύοντας την θετική επίδραση των ορίων στον περιορισμό της παρορμητικής συμπεριφοράς.

Η επίδραση των εθελοντικών ορίων καταθέσεων είναι θετική και για τις εταιρείες που παρέχουν διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, καθώς βοηθούν μακροπρόθεσμα στην διατήρηση ενεργών παικτών.

Πότε λειτουργούν θετικά τα Εθελοντικά Όρια Καταθέσεων

Οι παίκτες του δείγματος χωρίστηκαν σε 10 γκρουπ, ανάλογα με τα ποσά που ξοδεύουν στα τυχερά παιχνίδια.

Παρατηρήθηκε ότι ο όγκος παιχνδιού αυξανόταν αναλογικά με την ηλικία, αλλά αυτό είναι σχετικά αναμενόμενο, αφού συχνά το εισόδημα των ανθρώπων αυξάνεται όπως προχωράει η επαγγελματική ζωή τους.

Οι παίκτες που ανήκαν στο ανώτατο από τα 10 γκρουπ, αυτοί δηλαδή με τον μεγαλύτερο όγκο παιχνιδιού, είχαν μέση ηλικία τα 37 χρόνια, ενώ οι παίκτες που ανήκαν στο κατώτατο γκρουπ εξόδων στα τυχερά παιχνίδια είχαν μέση ηλικία τα 33 χρόνια.

Η έρευνα βρήκε ότι το ποσοστό των παικτών που βάζουν εθελοντικά όρια απωλειών αποτελούν το 1,3% του συνόλου των παικτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 9,07% των παικτών, ένα ποσοστό που συμφωνεί με παλιότερες έρευνες στο θέμα. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν κάποια σχέση φύλλου με το ποσοστό των παικτών που θέτουν εθελοντικά όρια απωλειών.

Ένας από τους δευτερεύοντες στόχους της έρευνας ήταν να εξετάσει κατά πόσο η εθελοντική εφαρμογή ορίων ήταν πιο αποτελεσματική για τους παίκτες που ξοδεύουν μεγαλύτερα ποσά στα τυχερά παιχνίδια. Όπως παρατηρούν οι ερευνητές, όσο μεγαλύτερα ποσά ξοδεύει κάποιος, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει προβληματική συμπεριφορά απέναντι στα τυχερά παιχνίδια.

Η θέσπιση ορίων φάνηκε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται από τους παίκτες που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτούς που ξοδεύουν τα λιγότερα.

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι εταιρείες που προσφέρουν τυχερά παιχνίδια θα πρέπει να προσπαθούν να ελέγξουν την προβληματική συμπεριφορά των παικτών. Αυτό ισχύει γιατί το όφελος για τις εταιρείες είναι η μακροπρόθεση διατήρηση των παικτών και αυτό δεν επιτυγχάνεται με παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική συμπεριφορά και σταματούν να παίζουν μετά από κάποιο διάστημα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι από τους παίκτες που αποτελούσαν το ανώτατο 10% του δείγματος με τα περισσότερα έξοδα σε τυχερά παιχνίδια, αυτοί που έθεσαν εθελοντικά όρια καταθέσεων, παρουσίασαν σημαντική μείωση στα ποσά που ξόδευαν.

Η θέσπιση ορίων φάνηκε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται από τους παίκτες που ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτούς που ξοδεύουν τα λιγότερα.

Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό συμπέρασμα, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, καθώς η ομάδα ανθρώπων που ξοδεύει τα μεγαλύτερα ποσά στα τυχερά παιχνίδια είναι πιο πιθανό να εμπεριέχει άτομα με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης προβληματικής συμπεριφοράς.

Οι παίκτες που ανήκαν στα γκρουπ του δείγματος με τα χαμηλότερα έξοδα σε τυχερά παιχνίδια και έθεταν εθελοντικά όρια, στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έφταναν αυτά τα όρια, ξοδεύοντας πολύ μικρά ποσά στα τυχερά παιχνίδια. Το ποσοστό των παικτών που επωφελήθηκαν από τα εθελοντικά όρια ανάμεσα σε αυτούς τους παίκτες ήταν μόλις 0,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το γκρουπ των παικτών με τα περισσότερα έξοδα στα τυχερά παιχνίδια, ήταν 2,9% .

Οι εταιρείες πρέπει να προωθούν τα εργαλεία υπεύθυνου στοιχηματισμού και να βοηθούν τους παίκτες να διατηρούν το παιχνίδι τους εντός των οικονομικών τους δυνατοτήτων, παραμένοντας ενεργοί παίκτες μακροπρόθεσμα.

Μια παλιότερη αντίστοιχη έρευνα είχε βρει ότι η μείωση στον χρόνο παιχνιδιού και στα έξοδα των παικτών που έθεταν εθελοντικά όρια, εμφανιζόταν αμέσως, με τα οφέλη να είναι ορατά από τις πρώτες ημέρες της εφαρμογής των ορίων.

Εθελοντικά Όρια Καταθέσεων: Συμπέρασμα

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εθελοντική θέσπιση ορίων στα ποσά που ξοδεύει ο παίκτης στα τυχερά παιχνίδια είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο υπεύθυνου παιχνιδιού για τους παίκτες που ξοδεύουν τα μεγαλύτερα ποσά στα τυχερά παιχνίδια. Τα ποσά που έπαιζαν μειώθηκαν δραστικά κατά τη διάρκεια των 12 μηνών της έρευνας.

Τα ευρήματα στηρίζουν τα συμπεράσματα μιας πρόσφατης έρευνας σε δείγμα 175.000 παικτών, που δείχνουν ότι οι παίκτες που θέτουν όρια, παραμένουν σε μεγάλο ποσόστο ενεργοί παίκτες 12 μήνες αργότερα, σε αντίθεση με αυτούς που δεν έθεταν όρια.

Τα συμπεράσματα αυτών των δύο ερευνών δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εταιρείες πρέπει να προωθούν τα εργαλεία υπεύθυνου στοιχηματισμού και να βοηθούν τους παίκτες να διατηρούν το παιχνίδι τους εντός των οικονομικών τους δυνατοτήτων, παραμένοντας ενεργοί παίκτες μακροπρόθεσμα.

 Η έρευνα έχει τίτλο “The Effects of Voluntary Deposit Limit-Setting on Long-Term Online Gambling Expenditure” («Η επίδραση της Εθελοντικής Θέσπισης Ορίων Καταθέσεων στα Μακροπρόθεσμα Έξοδα σε Διαδικτυακά Τυχερά Παιχνίδια»), των Michael Auer, PhD, Niklas Hopfgartner, MSc, Mark D. Griffiths, PhD και μπορείτε να την διαβάσετε εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Football Roulette: Ρουλέτα για… ποδοσφαιρόφιλους

3 Απριλίου, 2024

Football Roulette: Ρουλέτα για… ποδοσφαιρόφιλους

Κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού στο ανανεωμένο live casino της Novibet

16 Νοεμβρίου, 2023

Κορυφαία εμπειρία παιχνιδιού στο ανανεωμένο live casino της Novibet

Πόσα ξόδεψαν οι Έλληνες στα τυχερά παιχνίδια το πρώτο 8μήνο του 2023

23 Οκτωβρίου, 2023

Πόσα ξόδεψαν οι Έλληνες στα τυχερά παιχνίδια το πρώτο 8μήνο του 2023

VIDEO: Άγριος καβγάς μεταξύ γυναικών σε καζίνο στο Las Vegas

20 Ιουλίου, 2023

VIDEO: Άγριος καβγάς μεταξύ γυναικών σε καζίνο στο Las Vegas

Video: Χόρευε ολόγυμνος σε τραπέζι καζίνο του Las Vegas

12 Ιουλίου, 2023

Video: Χόρευε ολόγυμνος σε τραπέζι καζίνο του Las Vegas

Εκπέμπει SOS το ιστορικό Καζίνο Ρίου

6 Ιουλίου, 2023

Εκπέμπει SOS το ιστορικό Καζίνο Ρίου

Κύκλωμα trafficking προσέλκυε θύματα μέσω online καζίνο

4 Ιουλίου, 2023

Κύκλωμα trafficking προσέλκυε θύματα μέσω online καζίνο

Καζίνο στο Ελληνικό: Δείτε σε video πώς θα είναι ο ουρανοξύστης & πόσο θα κοστίζουν οι κατοικίες | Όλο το ιστορικό

8 Μαΐου, 2023

Καζίνο στο Ελληνικό: Δείτε σε video πώς θα είναι ο ουρανοξύστης & πόσο θα κοστίζουν οι κατοικίες | Όλο το ιστορικό

Ραγδαίες εξελίξεις στα ελληνικά καζίνο- Εγκρίθηκε το πρότζεκτ μεταφοράς του «Regency Casino Mont Parnes» στο Μαρούσι

4 Μαΐου, 2023

Ραγδαίες εξελίξεις στα ελληνικά καζίνο- Εγκρίθηκε το πρότζεκτ μεταφοράς του «Regency Casino Mont Parnes» στο Μαρούσι

Rock ‘n Reel Music Edition στο live casino της Novibet

10 Μαΐου, 2023

Rock ‘n Reel Music Edition στο live casino της Novibet

SicBo Deluxe. Ιδιαίτερο και διασκεδαστικό!

7 Απριλίου, 2023

SicBo Deluxe. Ιδιαίτερο και διασκεδαστικό!

Double Ball Roulette: Διπλή διασκέδαση στην Sportingbet!

7 Απριλίου, 2023

Double Ball Roulette: Διπλή διασκέδαση στην Sportingbet!

Dream Catcher. Τροχός «όνειρο» στο Live Casino της bwin!

7 Απριλίου, 2023

Dream Catcher. Τροχός «όνειρο» στο Live Casino της bwin!

Κέρδισε 140.100€ στο Live Casino της Stoiximan! 

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Κέρδισε 140.100€ στο Live Casino της Stoiximan! 

Η Betsson στηρίζει το υπεύθυνο και ασφαλές παιχνίδι!

23 Αυγούστου, 2022

Η Betsson στηρίζει το υπεύθυνο και ασφαλές παιχνίδι!

Το «Who wants to be a Millionaire Live Roulette» παίζει στην Novibet

1 Ιουλίου, 2022

Το «Who wants to be a Millionaire Live Roulette» παίζει στην Novibet

Age of Gods Bonus Roulette: Παιχνίδι με… θεϊκή ρουλέτα

17 Μαρτίου, 2022

Age of Gods Bonus Roulette: Παιχνίδι με… θεϊκή ρουλέτα

Online Casino: Mεγάλες αλλαγές στα φρουτάκια

20 Μαΐου, 2022

Online Casino: Mεγάλες αλλαγές στα φρουτάκια

XXXtreme Lightning Roulette Live: Νέο τηλεπαιχνίδι στη Novibet 

12 Μαΐου, 2022

XXXtreme Lightning Roulette Live: Νέο τηλεπαιχνίδι στη Novibet 

Έρευνα ΕΕΕΠ: Ποιοι παίζουν τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα και τι ξοδεύουν 

28 Απριλίου, 2022

Έρευνα ΕΕΕΠ: Ποιοι παίζουν τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα και τι ξοδεύουν 

To Apple Pay έφτασε στη Novibet 

12 Απριλίου, 2022

To Apple Pay έφτασε στη Novibet 

Νέα Live Τραπέζια στη Stoiximan! 

5 Απριλίου, 2022

Νέα Live Τραπέζια στη Stoiximan! 

Κορυφαία συμφωνία της Novibet – επέκταση σε Αμερική και Ευρώπη

1 Απριλίου, 2022

Κορυφαία συμφωνία της Novibet – επέκταση σε Αμερική και Ευρώπη

Dream Catcher στο live casino της Novibet

18 Μαρτίου, 2022

Dream Catcher στο live casino της Novibet

ΕΕΕΠ: Ιστοσελίδα καταγγελιών για παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών

9 Μαρτίου, 2022

ΕΕΕΠ: Ιστοσελίδα καταγγελιών για παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών

Η PayPal ήρθε στη Stoiximan

4 Μαρτίου, 2022

Η PayPal ήρθε στη Stoiximan

Καζίνο στην Κρήτη: Έρχεται προκήρυξη διαγωνισμού από την ΕΕΕΠ

10 Ιανουαρίου, 2022

Καζίνο στην Κρήτη: Έρχεται προκήρυξη διαγωνισμού από την ΕΕΕΠ

Fan Tan Live: Η παράδοση της Κίνας στη Novibet

12 Δεκεμβρίου, 2021

Fan Tan Live: Η παράδοση της Κίνας στη Novibet

Live casino της Novibet: Πέτρα-μολύβι-ψαλίδι-χαρτί

30 Νοεμβρίου, 2021

Live casino της Novibet: Πέτρα-μολύβι-ψαλίδι-χαρτί

Το Visa Direct στη Novibet | Πιο γρήγορες αναλήψεις

30 Νοεμβρίου, 2021

Το Visa Direct στη Novibet | Πιο γρήγορες αναλήψεις

H BetGames TV έφτασε στο live casino της Novibet

30 Νοεμβρίου, 2021

H BetGames TV έφτασε στο live casino της Novibet

Monopoly Live: 251.900€ στο Live Casino Stoiximan

15 Νοεμβρίου, 2021

Monopoly Live: 251.900€ στο Live Casino Stoiximan

Sweet Bonanza CandyLand στο Live Casino της Stoiximan!

12 Νοεμβρίου, 2021

Sweet Bonanza CandyLand στο Live Casino της Stoiximan!

Crazy Time: 2 μέλη της Stoiximan κέρδισαν 103.000€

10 Νοεμβρίου, 2021

Crazy Time: 2 μέλη της Stoiximan κέρδισαν 103.000€

Ελληνική Quantum Roulette: Συναρπαστικά παιχνίδια

20 Οκτωβρίου, 2021

Ελληνική Quantum Roulette: Συναρπαστικά παιχνίδια

Sheldon Adelson: Πέθανε ο ιδιότροπος Βασιλιάς των Καζίνο

10 Οκτωβρίου, 2021

Sheldon Adelson: Πέθανε ο ιδιότροπος Βασιλιάς των Καζίνο

Novibet: Τρεις Υποψηφιότητες στα  EGR Operator Awards 2021

29 Σεπτεμβρίου, 2021

Novibet: Τρεις Υποψηφιότητες στα EGR Operator Awards 2021

Ρουλέτα στο Live Casino Novibet

17 Σεπτεμβρίου, 2021

Ρουλέτα στο Live Casino Novibet

Βραβείο ‘Καινοτομίας στο Καζίνο Διεθνώς’ για την Novibet

1 Ιουλίου, 2021

Βραβείο ‘Καινοτομίας στο Καζίνο Διεθνώς’ για την Novibet

Ελλαδα: Ανοίγουν τα ελληνικά καζίνο! (Ενημέρωση 14 Μάη 2021) 

13 Μαΐου, 2021

Ελλαδα: Ανοίγουν τα ελληνικά καζίνο! (Ενημέρωση 14 Μάη 2021) 

ΕΕΕΠ-Κέρδη στα τυχερά παιχνίδια & ύποπτες συναλλαγές

26 Απριλίου, 2021

ΕΕΕΠ-Κέρδη στα τυχερά παιχνίδια & ύποπτες συναλλαγές

Καταγγελίες στην ΕΕΕΠ από παίκτες τυχερών παιχνιδιών (2020)

18 Απριλίου, 2021

Καταγγελίες στην ΕΕΕΠ από παίκτες τυχερών παιχνιδιών (2020)

Έρευνα της ΕΕΕΠ: Τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα (2020)

13 Απριλίου, 2021

Έρευνα της ΕΕΕΠ: Τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα (2020)

Ανοίγουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ

12 Απριλίου, 2021

Ανοίγουν τα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Live τραπέζια Pragmatic Play στη Novibet

10 Απριλίου, 2021

Live τραπέζια Pragmatic Play στη Novibet

Ανοιχτά και πάλι τα καταστήματα OΠΑΠ Play

8 Απριλίου, 2021

Ανοιχτά και πάλι τα καταστήματα OΠΑΠ Play

Νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια: Πώς θα φορολογούνται τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια από τον Ιούλιο

28 Μαρτίου, 2021

Νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια: Πώς θα φορολογούνται τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια από τον Ιούλιο

Ηλικιωμένη κάνει μήνυση σε καζίνο γιατί έπεσε θύμα… απαγωγής

9 Μαρτίου, 2021

Ηλικιωμένη κάνει μήνυση σε καζίνο γιατί έπεσε θύμα… απαγωγής

Video: Δείτε πώς θα είναι το καζίνο στην Κύπρο |Τα πάντα για το καζίνο στην Κύπρο | City of Dreams Mediterranean

5 Μαρτίου, 2021

Video: Δείτε πώς θα είναι το καζίνο στην Κύπρο |Τα πάντα για το καζίνο στην Κύπρο | City of Dreams Mediterranean

Πανεπιστημιακή έρευνα: Τα πιο εθιστικά τυχερά παιχνίδια

11 Ιουνίου, 2020

Πανεπιστημιακή έρευνα: Τα πιο εθιστικά τυχερά παιχνίδια

Τα Live τραπέζια της Authentic Gaming έφτασαν στη Novibet!

3 Απριλίου, 2020

Τα Live τραπέζια της Authentic Gaming έφτασαν στη Novibet!

Λειτουργεί ξανά το καζίνο Λουτρακίου | Λουκέτο στο καζίνο Ρίου

26 Σεπτεμβρίου, 2023

Λειτουργεί ξανά το καζίνο Λουτρακίου | Λουκέτο στο καζίνο Ρίου

Κορωνοϊός – Παιχνίδι στα καζίνο του Las Vegas (pics)

16 Μαρτίου, 2020

Κορωνοϊός – Παιχνίδι στα καζίνο του Las Vegas (pics)

4 ανδρόγυνα απέσπασαν $5,3 εκ. από φρουτάκια με απάτη

12 Μαρτίου, 2020

4 ανδρόγυνα απέσπασαν $5,3 εκ. από φρουτάκια με απάτη

Daniel Craig: Γκρεμίζει τον μύθο του James Bond σε καζίνο

11 Μαρτίου, 2020

Daniel Craig: Γκρεμίζει τον μύθο του James Bond σε καζίνο

Παίκτες πόκερ στοιχηματίζουν στην εξάπλωση του κορωνοϊού

6 Μαρτίου, 2020

Παίκτες πόκερ στοιχηματίζουν στην εξάπλωση του κορωνοϊού

Καταρρέουν οι μετοχές των καζίνο λόγω κορωνοϊού

4 Μαρτίου, 2020

Καταρρέουν οι μετοχές των καζίνο λόγω κορωνοϊού

Απάτη μέσω e-mail: Στόχος παίκτες online τυχερών παιχνιδιών

3 Μαρτίου, 2020

Απάτη μέσω e-mail: Στόχος παίκτες online τυχερών παιχνιδιών

Παιχνίδι σε πραγματικά φρουτάκια από μακριά [VIDEO]

13 Φεβρουαρίου, 2020

Παιχνίδι σε πραγματικά φρουτάκια από μακριά [VIDEO]

Eπιστημονική έρευνα για τα εθελοντικά όρια καταθέσεων

13 Φεβρουαρίου, 2020

Eπιστημονική έρευνα για τα εθελοντικά όρια καταθέσεων

Κορωνοϊός: Απώλειες εκατομμυρίων-Πόλη φάντασμα το Μακάο

11 Φεβρουαρίου, 2020

Κορωνοϊός: Απώλειες εκατομμυρίων-Πόλη φάντασμα το Μακάο

Αντικαπνιστικός νόμος: Πόσα εκατομμύρια έχασαν τα καζίνο

3 Φεβρουαρίου, 2020

Αντικαπνιστικός νόμος: Πόσα εκατομμύρια έχασαν τα καζίνο

Άνοιξε το καζίνο Φλώρινας

4 Νοεμβρίου, 2019

Άνοιξε το καζίνο Φλώρινας

Στη φυλακή ο καλύτερος παίκτης στοιχήματος του κόσμου

13 Αυγούστου, 2018

Στη φυλακή ο καλύτερος παίκτης στοιχήματος του κόσμου

Γιαγιά πέτυχε το πιο τρελό σερί σε καζίνο

9 Αυγούστου, 2018

Γιαγιά πέτυχε το πιο τρελό σερί σε καζίνο

Charles Skarratt – Συνελήφθη ο δολοφόνος γνωστού bookmaker 28 χρόνια μετά!

3 Αυγούστου, 2018

Charles Skarratt – Συνελήφθη ο δολοφόνος γνωστού bookmaker 28 χρόνια μετά!

Καζίνο στην Κύπρο-Ανάσα στην οικονομία

3 Αυγούστου, 2018

Καζίνο στην Κύπρο-Ανάσα στην οικονομία

Κινέζοι τζογαδόροι γυρίζουν την πλάτη στο Las Vegas

3 Αυγούστου, 2018

Κινέζοι τζογαδόροι γυρίζουν την πλάτη στο Las Vegas

Μήνυση σε καζίνο μετά από άρνηση πληρωμής κέρδους $43εκ

3 Αυγούστου, 2018

Μήνυση σε καζίνο μετά από άρνηση πληρωμής κέρδους $43εκ

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο στα ελληνικά καζίνο

3 Αυγούστου, 2018

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο στα ελληνικά καζίνο

Casino Royale: Σπάνιο αντίτυπο πουλήθηκε για €66.000!

2 Αυγούστου, 2018

Casino Royale: Σπάνιο αντίτυπο πουλήθηκε για €66.000!

Πώς τρεις παίχτες έκλεβαν το Καζίνο Λουτρακίου

2 Αυγούστου, 2018

Πώς τρεις παίχτες έκλεβαν το Καζίνο Λουτρακίου

Το στημένο λοττο και τα 25 έτη φυλάκισης σε υπάλληλο

2 Αυγούστου, 2018

Το στημένο λοττο και τα 25 έτη φυλάκισης σε υπάλληλο

Νέα ξεκαρδιστική ταινία με θέμα τα τυχερά παιχνίδια

2 Αυγούστου, 2018

Νέα ξεκαρδιστική ταινία με θέμα τα τυχερά παιχνίδια

Δωρεάν είσοδος στα καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης

2 Αυγούστου, 2018

Δωρεάν είσοδος στα καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης

Video: Έχασε στα φρουτάκια και επέστρεψε με τσεκούρι

1 Αυγούστου, 2018

Video: Έχασε στα φρουτάκια και επέστρεψε με τσεκούρι

Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια: Γιατί είναι τόσο δημοφιλής στην Ελλάδα;

30 Ιουλίου, 2018

Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια: Γιατί είναι τόσο δημοφιλής στην Ελλάδα;

Πότε ο τζόγος γίνεται πρόβλημα;

14 Ιουλίου, 2018

Πότε ο τζόγος γίνεται πρόβλημα;

Καζίνο: Τρόποι εξαπάτησης των παικτών

15 Φεβρουαρίου, 2018

Καζίνο: Τρόποι εξαπάτησης των παικτών