Εσωτερικά πονταρίσματα ρουλέτας

Τα εσωτερικά πονταρίσματα ρουλέτας είναι εκείνα που αφορούν μεμονωμένους αριθμούς ή συγκεκριμένους συνδυασμούς αυτών των αριθμών.

Όπως και με κάθε άλλο ποντάρισμα που υπάρχει στη ρουλέτα, τα εσωτερικά πονταρίσματα έχουν διαφορετικές πιθανότητες επιτυχίας ανάλογα με το είδος τους και προσφέρουν αντίστοιχα διαφορετικές πληρωμές στους παίκτες που θα κερδίσουν.

Εσωτερικά πονταρίσματα ρουλέτας: Ευκαιρία για μεγάλες επιτυχίες

Σε γενικές γραμμές, τα εσωτερικά πονταρίσματα ρουλέτας έχουν μικρότερες πιθανότητες να επαληθευτούν σε σχέση με τα εξωτερικά πονταρίσματα ρουλέτας.

Ταυτόχρονα όμως, προσφέρουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις και πλούσιες πληρωμές σε περίπτωση επιτυχίας.

Για τον λόγο αυτό είναι και τα πλέον δημοφιλή σε σύγκριση με όλους τους τύπους πονταρισμάτων του παιχνιδιού. Ενδείκνυνται ιδιαίτερα σε όσους αρέσκονται στο να δοκιμάζουν τα πλέον τολμηρά συστήματα στη ρουλέτα.

Novibet Online

Ποια είναι τα εσωτερικά πονταρίσματα ρουλέτας;

Στα εσωτερικά πονταρίσματα ο παίκτης πρέπει να τοποθετήσει ποντάρισμα ίσο με το ελάχιστο επιτρεπόμενο του τραπεζιού ή μεγαλύτερο.

Τα είδη εσωτερικών πονταρισμάτων είναι τα εξής:

  • Ευθύ ποντάρισμα σε αριθμό (straight / en plein)Ο παίκτης ποντάρει σε έναν αριθμό τοποθετώντας το ποντάρισμά του πάνω στον αριθμό που επιθυμεί. Σε περίπτωση νίκης, η πληρωμή είναι 35 προς 1.
  • Ποντάρισμα διαχωρισμού (split / cheval): Ο παίκτης ποντάρει σε ένα ζεύγος αριθμών που βρίσκονται δίπλα πάνω στο τραπέζι, τοποθετώντας το ποντάρισμά του πάνω στη διαχωριστική γραμμή που χωρίζει τους δύο αριθμούς. Σε περίπτωση νίκης, η πληρωμή είναι 17 προς 1.
  • Ποντάρισμα σε σειρά (street / transversale): Ο παίκτης ποντάρει σε μία τριάδα αριθμών που βρίσκονται στην ίδια σειρά πάνω στο τραπέζι, τοποθετώντας το ποντάρισμά του στη γραμμή που ορίζει τη σειρά αυτή. Σε περίπτωση νίκης, η πληρωμή είναι 11 προς 1.
  • Ποντάρισμα σε τετράδα (corner / carre): Ο παίκτης ποντάρει σε μία τετράδα αριθμών που σχηματίζουν τετράγωνο πάνω στο τραπέζι, τοποθετώντας το ποντάρισμά του επάνω στο κέντρο των γραμμών που ορίζουν αυτό το τετράγωνο. Σε περίπτωση νίκης, η πληρωμή είναι 8 προς 1.
  • Ποντάρισμα σε πεντάδα (μόνο για Αμερικάνικη ρουλέτα): Ο παίκτης ποντάρει σε μία συγκεκριμένη πεντάδα αριθμών η οποία περιλαμβάνει τους αριθμούς 0, 00, 1, 2 και 3 τοποθετώντας το ποντάρισμά του στο κοινό σημείο ένωσης των αριθμών ακριβώς πάνω από το 2. Σε περίπτωση νίκης η πληρωμή είναι 6 προς 1.
  • Ποντάρισμα σε εξάδα (line bet / sixainne): Ο παίκτης ποντάρει σε μία εξάδα αριθμών των οποίων οι στήλες πάνω στο τραπέζι βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, τοποθετώντας το ποντάρισμά του στην κορυφή και το κοινό σημείο ένωσης των έξι αυτών αριθμών. Σε περίπτωση νίκης η πληρωμή είναι 5 προς 1.